Viktigt meddelande

Aktuell driftinformation

Ombyggnation av korsningen Södra infarten till Fjugesta

april 2023 - augusti 2023

Nu har Trafikverket startat arbetet med att bygga om korsningen vid Sannaområdet till Fjugesta. Vägen kommer att på platsen breddas 3,5 meter så att södergående trafik får en egen fil för att svänga vänster mot Fjugesta. Refugen ska också byggas om så att lastbilar får bättre plats för sin svängradie och så ska vägmärkena ses över.

Arbetet uppskattas ta mellan fyra och fem månader, med varierande grad av störning för passerande trafik under tiden. Det ska hela tiden gå att ta sig förbi, om än växelvis.

Har du frågor eller funderingar råder vi dig att ta kontakt med Trafikverket, som är väghållare och ansvariga för hur arbetet fortlöper.