Viktigt meddelande

Aktuell driftinformation

Lanna badgruva är stängd för allmänheten

7-13 juni

Avstängningen beror på underhållsarbete. Av säkerhetsskäl rensas vegetationen på platsen och det görs även en bergsäkring vid kalkbrottet. Åtgärderna görs för att eliminera rasrisk.