Viktigt meddelande

Aktuell driftinformation

Gång- och cykelväg vid Lekebergsskolan avstängd.

16 april – 22 maj

Avstängningen beror på byggnation av nya skolan.