Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Del av Sveagatan avstängd på grund av asfaltering

måndag 5/12 - fredag 16/12

Måndagen den 5/12 påbörjas arbete med att asfaltera den del av Sveagatan som ligger vid familjecentralen. Arbetet pågår till och med den 16/12. Vägen och parkeringen i anslutning till vägen kommer under den tiden vara avstängd.

Sveagatan