Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Aktuell driftinformation

Avspärrning av korsningen Vallgatan/Sveagatan pga trädfällning

20 september

Det kommer att fällas träd i korsningen Sveagatan-Vallgatan nu på söndag ca kl. 08:00. Det gäller ett träd på en privat bostadsfastighet men trädfällningen kräver att Vallgatan/Sveagatan måste spärras av under tiden då trädet fälls.