Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Samrådsunderlag - Fjugesta avloppsreningsverk

Lekebergs kommun har för avsikt att söka förnyat tillstånd enligt Miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Fjugesta avloppsreningsverk. Anledningen är att nuvarande miljötillstånd är gammalt och utfärdat enligt äldre lagstiftning. Dessutom ska några nybebyggda områden anslutas till Fjugesta avloppsreningsverk. Nedan finns information och samrådshandlingar.

Senast publicerad: