Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Miljödiplomering

Lekebergs kommun har under 2017 och 2018 arbetat med att få fram underlag för att bli en miljödiplomerad kommun. Beslutet för detta togs 2015 men på grund av olika omständigheter har arbetet blivit fördröjt.

Den 12-13 december kommer utfärdanderevisionen äga rum. Det är verksamheter inom kultur- och bildningsförvaltningen som i ett första steg kommer att få visa Örebro miljökontor hur de arbetar efter miljödiplomeringens riktlinjer.

Arbetet med miljödiplomeringen drivs sedan hösten 2018 av Sydnärkes miljöförvaltning som tillsammans med kommunledning och miljöinspiratörer driver arbetet framåt.