Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

En grusväg som slingrar sig genom gröna ängar.

Klimatförändringar och miljö

Lekebergs kommun ska bidra till att främja en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En ekologiskt hållbar utveckling bygger på insikten om att naturen har ett skyddsvärde och att rätten att förändra och bruka den är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

I det längre perspektivet är kommunens övergripande ambition:

  • att minska den negativa klimatpåverkan
    • ett hållbart samhälle med ren luft, rent vatten, biologisk mångfald och ett sunt odlingsklimat
  • att det hållbara samhället är en naturlig del i all verksamheten hos kommunen.

Lekebergs kommuns miljöpolicy.

Mål för ett hållbart samhälle

I kommunens MER-plan (plan för mål, ekonomi och resultat) fastställer kommunfullmäktige varje år mål och indikatorer för kommunens arbete för ett hållbart samhälle. Här kan du läsa årets MER-plan.