Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Blogg

I den här bloggen kommer via att uppdatera dig om vad som händer kring om- och tillbyggnationen på Lekebergsskolans område.

17 december 2019

Byggnationen löper på i rasande takt

Det byggs och byggs, fort går det! Inom några veckor ska det finns ett nytt tak på ett av de gamla husen, som också blivit utbyggt.

Bild från byggnationen

Planen är att det nya skolhuset ska vara tätt till årsskiftet. Vi håller tummarna för att det blir så!

13 december 2019

Elevernas vardag i modulerna rullar på

Även om lokalerna är tillfälliga så rullar livet på fint för mellanstadieeleverna. Eleverna har även en tillfällig skolgård där de trivs ganska bra.

Tillfälliga moduler på Lekebergsskolan

Multiarenan används flitigt och kommer att finnas kvar när byggnationen är klar. Där spelas det alla möjliga olika bollsporter.

Multiarenan kommer att finnas kvar även när byggnationen är klar

28 augusti 2019

Första spadtaget för Lekebergsskolan F-9

Idag tog Berth Falk, ordförande för kultur- och bildningsnämnden, det första spadtaget för Lekebergsskolan F-9. På plats fanns även elever och lärare. Nu är bygget igång och snart kommer en ny skola att växa fram.

Första byggetappen handlar om att bygga en helt ny skolbyggnad för årskurs 1-6. Två andra byggnader som tillhört årskurs 4-6 ska renoveras. Under sommaren har tillfälliga lokaler och skolgård iordningställts på Rinkenområdet för elever i årskurs 4-6. Där ska eleverna gå fram till deras nya skola står klar 2021.

När den första etappen är klar påbörjas byggnationen av skolrestaurangen. Byggnationen avslutas med en förändring av idrottshallen. Lekebergsskolan F-9 kommer att ge plats till 830 elever.

Berth Falk tar det första spadtaget tillsammans med lärare och elever på Lekebergsskolan.

10 juni 2019

Arbetet är äntligen igång!

Nu är äntligen arbetet med nybyggnationen av Lekebergsskolan igång! Innanför dessa väggar på huset i bilden byggs det om för fullt för att sedan bli en ny och fräsch hemkunskapssal. Det ska bli spännande att följa hela bygget från början till slut. Vi längtar tills det blir klart, det kommer bli jättebra med alla nya och gamla lokaler för alla elever på Lekebergsskolan F-9!

Lekebergsskolan

4 juni 2019

Lyckade informationsmöten för vårdnadshavare

Onsdag 22 maj hade vi två stycken informationsmöten för föräldrar till barn på Lekebergsskolan 4-9 läsåret 19-20. Tack till alla föräldrar som kom och vi hoppas ni gick därifrån lite klokare än när ni kom dit!

Vi informerade bland annat om att slöjdundervisningen nästa läsår kommer ske på Mullhyttans skola för åk 4-6 och på Hidinge skola för åk 7-9. Eleverna kommer åka buss fram och tillbaka och det kommer ske på skoltid. Vi berättade också om att Tegelgatan skulle stängas av, vilket nu har skett, för att NA Bygg ska kunna iordningställa en plats för modulerna som åk 4-6 ska vara i under tiden skolan byggs och den tillfälliga skolgården till samma elever.

8 april 2019

Vi som skriver i bloggen

Bloggen skrivs av Johanna Malmberg och Anna Windal. Här kommer en presentation av oss.

Johanna Malmberg

Jag heter Johanna Malmberg och jobbar som lärare på Tulpanens skola. Till vardags undervisar jag i svenska som andraspråk och tar emot nyanlända elever åk F-6 när de först kommer till Lekeberg. Jag har också fått möjligheten att vara med på nära håll vid om- och nybyggnationen av Lekebergsskolan genom att fungera som samordnare mellan verksamheterna, vårdnadshavare, entreprenörer och kommunen. Jag kommer bland annat försöka se till att vårdnadshavare och allmänheten blir informerade om vad som händer, till exempel genom att göra inlägg i den här bloggen. Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till mig så ska jag göra vad jag kan för att ge ett bra svar. Du når mig via växeln, tfn: 0585-487 00.

Anna Windal

Jag heter Anna Windal och jobbar som Lokal- och upphandlingsansvarig på Lekebergs kommun. En utav av mina arbetsuppgifter är att jobba med ny- och ombyggnaden av Lekebergsskola. Som lokalansvarig planera jag tillsammans med kommunens olika verksamheter för framtida lokalbehov. I projektet för Lekebergsskolan sköter jag samverkan med det kommunala bolaget som äger skolan samt hanterar avrapporteringen till tjänstepersoner som förvaltningschef, ekonomi- och kommundirektör samt till den politiska styrgruppen. Jag kommer precis som Johanna att göra inlägg i bloggen och vill man komma i kontakt med mig så nås jag via växeln, tfn: 0585-487 00.

5 april 2019

Byggstart på området vid Lekebergsskolan

Nu pågår planering för byggnation på Lekebergsskolans område och arbetet med den nya skolan kommer att smyga igång redan under påskveckan. Då påbörjas byggnationen på högstadiets del, där man idag har SFI-undervisning. Det är undervisningslokaler för hemkunskapen som kommer att skapas.

Det har under flera år planerats för om- och tillbyggnader av skolornas lokaler i Fjugesta och det slutgiltiga beslutet om att genomföra planen togs i slutet på september 2018. Nu har projektet kommit så långt att det snart är dags att sätta spaden i marken. Det är det kommunala fastighetsbolaget LeKo som fått uppdraget att planera, projektera och bygga de nya lokalerna.

Innan åtgärder som i större utsträckning kommer att påverka skolgård och befintliga huskroppar sätter igång kommer vårdnadshavare och intresserade medborgare att bjudas in till ett informationsmöte. Det kommer även kontinuerligt att publiceras information gällande skolbyggnationen i denna blogg.

Redan nu kan man under dokument hitta en illustration av den nya skolbyggnaden samt en situationsplan som beskriver projektets olika delar.

Senast publicerad: 2019-12-17