Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Sporthall i Mullhyttan

Vi planerar för att bygga en ny sporthall i Mullhyttan. Här kan du följa processen.

Vad händer nu?

Just nu sammanställs alla synpunkter som kom fram på medborgardialogen som vi hade den 31 maj. Synpunkterna sammanställs i en rapport som du kommer att hitta på den här sidan när rapporten är klar.

Vad har hänt tidigare?

Den 31 maj bjöd vi in till medborgardialog för att inleda dialogen kring planerna om en ny sporthall i Mullhyttan.

Totalt kom 27 kommuninvånare som med stort engagemang samtalade med varandra och kom fram till vilka behov, möjligheter och utmaningar som behöver tas med i den fortsatta planeringen.

En del av de områden som diskuterades var hallens placering, vikten av tillgänglighet, utemiljön som t ex parkering, en hall för alla med flexibilitet för föreningsliv, skola men även andra som vill anordna aktiviteter som t ex teater, musikevenemang, lek och rörelse. Eller som en deltagare uttryckte det ”variationsmöjligheter som inte kostar mer än fantasin”.

Deltagarna skickade också med att det är viktigt att det blir rätt och genomtänkt från början och att låta processen ta tid! Vikten av fortsatt delaktighet och att föreningslivet finns med som representanter i utvecklingen framåt avlutade dialogforumet.

Vi kommer nu att sammanfatta alla synpunkter i en rapport som presenteras på denna sida så att alla kan ta del av det. Glömde ni att ta med något? Skicka era synpunkter i så fall till kontaktcenter@lekeberg.se