Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Byggklara villatomter

Se kommunens lediga tomter och anmäl ditt intresse.

I Lekebergs kommun finns just nu lediga tomter. Tomterna ligger i Fjugesta och här nedanför hittar du information om aktuella priser, tomternas yta samt en karta över området.


Adress

Fastighetsbeteckning

Yta

Pris

Status

A

Vändhakevägen

Fjugesta 5:43

809

150 000 kr

Ledig

B

Vändhakevägen

Fjugesta 5:44

1294

175 000 kr

Ledig

C

Stickvägen 17

Fjugesta 5:51

1021

170 000 kr

Ledig

D

Stickvägen 16

Fjugesta 5:53

884

120 000 kr

Ledig

E

Stickvägen 14

Fjugesta 5:54

884

120 000 kr

Ledig

F

Stickvägen 12

Fjugesta 5:55

883

120 000 kr

Ledig

G

Stickvägen 10

Fjugesta 5:56

883

120 000 kr

Ledig

H

Stickvägen 8

Fjugesta 5:32

883

120 000 kr

Ledig

I

Stickvägen 4

Fjugesta 5:34

883

120 000 kr

Ledig

K

Basvägen

Fjugesta 18:12

976

170 000 kr

Ledig


Karta över de lediga tomterna

Här nedan kan du se kartan över Lekebergs kommuns byggklara villatomter.

Klicka här för att öppna den stora kartan.

Intresseanmälan

Vid intresse av någon av kommunens lediga tomter i Fjugesta, vänligen kontakta Kontaktcenter.

Tel: 0585 - 487 00

Mejl: kontaktcenter@lekeberg.se

När nya områden med kommunala villatomter säljs så erbjuds de först till tomtkön.

Tomtkön

Vid intresse för kommande lediga tomter kan du ställa dig i tomtkön. Det gör du digitalt via en e-tjänst.

Du placeras i tomtkön från den dag anmälan kommit in till kommunen.

Tomtköavgiften kostar 100 kr vid registreringstillfället och sedan 100 kr per år. Vid utträde ur tomtkön betalas inga avgifter tillbaka.

Du ansvarar själv för att hålla dina uppgifter i tomtkön uppdaterade. Är uppgifterna felaktiga riskerar du att missa relevant information och kan även förlora din plats i kön.

Försäljningsprocessen

Du som villatomtköpare har 6 veckor på dig efter det att du blivit erbjuden en tomt att bestämma om du vill gå vidare med köpet av tomten. Under den tiden ska du bland annat undersöka vilka bestämmelser som finns i detaljplanen samt vilken husmodell du vill ha på den aktuella tomten. Du ska även undersöka vad slutkostnaden blir samt skaffa dig finansiering.

När köpekontraktet skrivs på betalas en handpenning på 10%. Du som köpare får tillträde först efter 9 månader, och ska under denna period skaffa bygglov samt ett startbesked.

Vid tillträdet betalas resterande del av det sammanlagda beloppet och köpebrev utfärdas. Om inte bygglov eller startbesked erhållits inom nio månader återgår tomten till kommunen. Erlagd handpenning återgår inte.

Tomterna säljs i befintligt skick.

Tomten får inte säljas vidare till tredje part inom två år från tillträdesdagen.

Tillkommande kostnader är bland annat:

  • Anslutningsavgifter för t.ex. vatten, el, bredband
  • Bygglovsavgifter
  • Geotekniska undersökningar
  • Markundersökningar
  • Lagfartskostnader