Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Förbud

Torka och värme i Lekebergs kommun

På grund av det torra och varma vädret är det eldningsförbud i Örebro län. Vädret påverkar även djur och människor på olika sätt. Här har vi samlat viktig information gällande den torka och värme som råder i Lekeberg just nu.

Förbjudet att elda och grilla

På grund av det torra och varma vädret är det eldningsförbud i Örebro län, och i större delen av landet. Eldningsförbud innebär att det är helt förbjudet att göra upp eld eller grilla på grillar, engångsgrillar och grillplatser. Undantaget är trädgårdsgrill på egen tomtmark, men även där är det allra bästa att inte grilla för att undvika risk för att glöd eller lågor antänder något i närheten.

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud på Länsstyrelsens webbplats.

Information om eldningsförbudet på 25 olika språk finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Där kan du också läsa vad som gäller för avverkning av skog med mera.

Var rädd om dig och andra

Det torra och varma vädret påverkar även oss människor på olika sätt. Se till att du dricker vatten, försöker hålla dig i skuggan och svalkar dig på det sätt som passar dig. Var försiktig när du badar, och ha flytväst på dig om du åker båt. Och påminn andra runtomkring dig samma sak. På www.1177.se finns tips om hur man tar hand om sig i solen och värmen. Och på Svenska livräddningssällskapets webbplats kan du lära dig mer om bad- och båtvett.

Fordon

Tänk på att en varm bil som parkeras i högt gräs utgör en brandfara. Alla bilförare uppmanas att inte parkera sitt fordon i högt gräs eller annan terräng där brand lätt kan uppstå. Tänk även på att inte parkera ditt fordon så att du hindrar framkomlighet för räddningstjänst eller annan trafik.

Lekebergs kommun har höjt brandberedskapen vid den tillfälliga parkeringen vid Lanna badgruva för att undvika gräsbrand.

Vi är sparsamma med vattnet

I Lekeberg är det än så länge ingen risk för vattenbrist. Vi följer utvecklingen i de aktuella sjöar vi tar vårt vatten ifrån.

Vi uppmanar ändå alla att alltid vara sparsamma med vatten, även i de små vardagliga sysslorna. Till exempel att inte diska under rinnande vatten, stänga kranen när man borstar tänderna och ha en kanna med kallt vatten i kylskåpet.

För de som har en egen brunn kan det torra vädret påverka vattennivåerna. Kommunen har ingen möjlighet eller skyldighet att fylla på privata brunnar som sinat, istället får man som fastighetsägare hitta andra lösningar.

Brist på foder och bete för djur

Torkan påverkar också kor, hästar och andra betesdjur. Länsstyrelsen förmedlar ledig betesmark till de djurägare som behöver det.

Här finns information om foderförmedling.

Senast publicerad: 2018-07-26