Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 16:00

Skolavslutning

Den rådande coronapandemin får konsekvenser för skolavslutningarna i Lekebergs kommun även detta år.

Många av firandets traditionella delar måste tyvärr utgå även i år. Alla klasser kommer att ha sin skolavslutning klassvis med sina lärare. Det kommer inte vara möjligt för övrig familj och vänner att närvara. Nedan kan du läsa mer om vad som gäller för respektive skola.

Eleverna börjar skolan vanlig tid torsdag 10 juni och skolavslutningen hålls i klassrummen, varje klass för sig. Tyvärr kan inga vårdnadshavare delta på grund av pandemin. Skolskjutsen avgår från skolan klockan 10.15.

Åk 7-8 har sommaravslutning klassvis efter lunch onsdag 9 juni. Skolskjuts avgår från skolan klockan 13.15.

Åk 9 har avslutning tillsammans med sina lärare på torsdag 10 juni Skolskjuts avgår från skolan klockan 10.15.

Tyvärr kan inga vårdnadshavare delta på grund av pandemin.

Eleverna börjar skolan vanlig tid torsdag 10 juni och skolavslutningen hålls i klassrummen, varje klass för sig. Skolskjutsen avgår från skolan klockan 10.05. Tyvärr kan inga vårdnadshavare delta på grund av pandemin. 

På Mullhytans skola sker avslutningen torsdag 10 juni i respektive klassrum klockan 08.00-09.00. Skolskjutsen avgår från skolan klockan 09.00. Tyvärr kan inga vårdnadshavare delta på grund av pandemin. 

Eleverna samlas i sina klassrum klockan 08.00 onsdag 9 juni och avslutningsfirandet sker klassvis. Skolskjutsen avgår från skolan klockan 09.40. Tyvärr kan inga vårdnadshavare delta på grund av pandemin.