Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kontakta Kommunen

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag-torsdag 8-16.30
fredag 8-16

Dag före röd dag och afton 8-12

Foto: Magnus Martinsson

Foto: Magnus Martinsson

Naturreservat/Nationalpark

Lekebergs kommun har naturområden med varierande naturtyper värda att skydda, naturreservat som nationalpark. Utförligare information om dessa finns under länsstyrelsens hemsida.

Sök bland alla Länsstyrelsens naturreservat, nationalparker, kulturreservat och andra värdefulla kulturmiljöer via sidan Besöksmål.

Baggetorp

Baggetorps naturreservat utgörs av två mindre barrskogsområden i Kilsbergens sydligaste del.

Bergaskogen

Bergaskogen är ett skogsområde strax norr om Fjugesta, som omfattar både öppna och slutna miljöer. På tidigare ängsmark växer lövträd som ek och hassel. I väster finns ett barrskogsområdet.

Botåsen

Botåsen ligger i ett vackert drumlinlandskap med säregna, böljande kullar.

Båsbergen 

Båsbergens skogar är gamla och luckiga med stort inslag av lövträd.

Dunderklintarna 

Dunderklintarna är ett stort vildmarksområde med gammelskog och myrar.

Ekåsen

Ekåsen i Lekebergs kommun ligger i Närkeslättens drumlinlandskap.

Fiskartorpets ekhage

Gul dropplav är en av flera sällsynta arter du kan hitta i Fiskartorpets ekhage.

Garphyttans nationalpark 

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen.

Vid foten av Kilsbergen ligger en av Sveriges äldsta nationalparker. I Garphyttans nationalpark bevaras ett gammalt odlingslandskap som präglats av den steniga och backiga terrängen.

Här finns frodiga blomsterängar omgivna av en tät naturskog. Uppe på Svensbodaberget har man en magnifik utsikt över Närkeslätten.

Garphyttan avsattes som nationalpark redan 1909. Parken utgjorde tidigare huvuddelen av Östra gården Svenshyttan, ett gammalt bergmanshemman där laga skifte inte genomfördes helt. Nationalparkens syfte var vid bildandet att bevara ett vackert gammalt odlingslandskap med åkrar och ängar, avbrutna av backar och odlingsrösen.

Mer information om nationalparken finns här.

Vägbeskrivning

Nationalparken ligger 5 km sydväst om Garphyttans samhälle. Vägvisning finns från Lekhyttan, Lanna och Garphyttan. Vandringsleden Bergslagsleden, etappen mellan Suttarboda och Leken, passerar genom norra delen av parken. I parken finns även ett markerat stigsystem för besökare.

Gökhults groddammar

Naturreservatet Gökhults groddammar bildades för att bevara och främja de miljöer som gynnar förekomsten av grodor, paddor och salamander i området.

Håvesta ekhage

Håvesta ekhage ligger i drumlinlandskapet kring Hackvad. Här växer vidkronade hagmarksekar, som har ett rikt växt- och djurliv.

Härvesta ekhage 

Härvesta ekhage ligger i ett av Sveriges vackraste ek- och drumlinlandskap. I tusentals år har det funnits ekar på drumlinerna.

Klunkhytte skans

Uppe på ett bergskrön finns resterna av en gammal fornborg, Klunkhytte skans.

Lekeberga Sälven

Halvannan kilometer från E 18 har Garphytteån och Lekhytteån grävt sig ner i sandlagren och skapat ett spännande öppet ravinlandskap.

Skagerhultsmossen

Skagerhultsmossen är en av Mellansveriges största högmossar. Tidigt om våren spelar orrarna på myrvidderna.

Sixtorp

Sixtorp ligger i ett vackert kulturlandskap där ängar och hagar ännu brukas och ger livsrum för hotade växter och ett rikt fågelliv.

Stenbäcken

Stenbäcken i södra Kilsbergen är ett gammalt Kilsbergstorp som i dag drivs som friluftsgård.

Storsjögångan 

Bege dig ut i storskogen och titta på ett jättelikt flyttblock – det sägs vara ett av Skandinaviens största!

Svartkärr 

I Svartkärrs lummiga ädellövskog finns en exklusiv lundflora med många ovanliga växter.

Tjugestaåsen

På en drumlin, mitt i länets stora drumlinområde ligger Tjugestaåsen.

Trystorps ekäng

Trystorps ekäng ingår i en av länets största sammanhängande ädellövskogar.

Ugglehöjden

Ugglehöjdens skogar består av tallklädda hällmarker och fuktiga granskogar. Här finns myrar, tjärnar och stora stenblock.

Älgtjärnarna 

Naturreservatet Älgtjärnarna bildades 2014 och ligger i Lekebergs kommun, sydväst om Garphyttans nationalpark.