Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Lekebergs kommuns Kontaktcenter

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

måndag - fredag 8-16
Lunchstängt alla dagar 11.45-12.45

Dag före röd dag och afton 8-12

Tidig dialog

Den tidiga dialogen är nu avslutad och sammanfattad. Det är den första av tre samlade dialogperioder om den nya översiktsplanen. Syftet har varit att ge möjlighet till delaktighet och få in många tankar och idéer om kommunens utveckling i ett tidigt skede av arbetet med över­siktsplanen.

Under perioden 20 november 2021 till 30 januari 2022 hölls en omfattande tidig dialog om den övergripande inriktningen och de tidiga utvecklingsskisserna för tätorterna. Rekordmånga invånare deltog genom att komma till glasmontern och öppet hus, och genom att lämna synpunkter via den digitala plattformen, mejl eller synpunktsformulär.

Genomförandet och resultatet av den tidiga dialogen har nu sammanfattats i en dialogredogörelse. Här sammanfattas också hur det fortsatta arbetet med översiktsplanen påverkas av de synpunkter som kommit in i den tidiga dialogen.

Kommunstyrelsen tog ställning till dialogredogörelsen 12 april 2022. Med utgångspunkt från den tidiga dialogen fortsätter nu arbetet med översiktsplanen med full fart.

Ta del av Dialogredogörelsen

Ladda ner dialogredogörelsen. Pdf, 14 MB.