Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Yrkesvux är en statlig satsning som gäller yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna.

Lekebergs kommun samarbetar med Örebro, Kumla, Karlskoga, Degerfors, Ljusnarsberg och Sydnärkes utbilningsförbund för att få ett större urval av kurser som kommuninnevånarna kan söka. Även boende i andra kommuner kan söka utbildningarna.

Satsningen är i första hand riktad till personer med kort tidigare utbildning eller som har haft svårt att få jobb. De grupperna tas in på utbildningarna i första hand. Här nedan finns länkar där du kan se vilka yrkesvuxutbildningsr respektive kommun har att erbjuda.

Örebro

https://www.orebro.se/barn--utbildning/vuxenutbildning/utbildningar/yrkesvux.htm

Kumla

http://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkesvux.html

Degerfors/Karlskoga

http://www.karlskoga.se/Vuxenutbildning/Vuxenutbildning.html

Ljusnarsberg

http://ljusnarsberg.se/huvudsidor/utbildningbarnomsorg/vuxenutbildning.4.33a86fca148ef15ecf7395.html

Sydnärkes utbildningsförbund

http://www.sydnarkeutbildningar.se/

 

För att söka till vuxenutbildningen så vänder du dig till din hemkommuns studie- och yrkesvägledare. I Lekebergs kommun är det Lena Forsén, hon nås enklast via e-post.

 Välkommen med frågor.

Studie- och yrkesvägledare
Lena Forsén
Tel 0585-488 24
lena.forsen@lekeberg.se