Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Skoldatateket

Kontaktpersoner: Marcus Falk, Anna Sjöman​

Telefon: 0585-487 00 (växel)

E-post: skoldatateket@edu.lekeberg.se

Postadress:

Lekebergs kommun
Skoldatateket
716 81 Fjugesta

Bild: Anders Edlund.

Bild: Anders Edlund

Skoldatateket vill

 • vara en resurs i kommunens skolutveckling
 • vara en del i kommunens elevstöd med fokus på IT-användning
 • vara en utbildningsverksamhet om IT och specialpedagogik
 • medverka till inkluderande lösningar och en likvärdig skola
 • verka för att elever får verktyg som inkluderar dem i gruppen
 • låna ut "alternativa verktyg" på kort tid för att underlätta valet av rätt verktyg
 • bidra till att höja den specialpedagogiska kompetensen om datorn och lärplattan som ett pedagogiskt verktyg
 • utveckla kommunens Skoldatatek genom att samarbeta med andra kommuner
 • samla och sprida goda idéer genom nätverk av skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd
 • samarbeta med kommunens barn- och elevhälsoteam
 • samarbeta med intresseorganisationer och enskilda föräldrar
 • vara informerade och uppdaterade om IT-hjälpmedel och programvara