Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Skoldatateket

Kontaktpersoner: Marcus Falk, Anna Sjöman​

Telefon: 0585-487 00 (växel)

E-post: skoldatateket@edu.lekeberg.se

Postadress:

Lekebergs kommun
Skoldatateket
716 81 Fjugesta

Bild: Anders Edlund.

Bild: Anders Edlund.

Skoldatateket

Skoldatateket arbetar för att sprida kunskap om alternativa verktyg och hur de kan användas i skolan. 

Med hjälp av alternativa verktyg och datorprogram kan elever få en ökad möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå längre i sitt lärande och sin utveckling. 

Vad är skoldatatek?

Skoldatatek innebär att Lekebergs kommun organiserar en övergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten finns både specialpedagogisk, IKT- (Informations- och kommunikationsteknologisk)  kompetens. Personalen är väl förtrogen med skolans mål och uppdrag.

Målgrupp

Skoldatateket vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Syfte

Skoldatatekets syfte är att

 • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
 • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande
 • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
 • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara tillsammans med elever före inköp
 • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
 • samverka med kommunens barn- och elevhälsoteam

Verksamhet

 • Vid Skoldatateket kan skolpersonal erbjudas
 • visning och provning av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • utbildning på alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • korttidslån av alternativa verktyg och pedagogisk programvara
 • teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån
 • långsiktigt pedagogiskt stöd i användandet av alternativa verktyg i undervisningen


Vi som jobbar med detta är

Anna Sjöman, Specialpedagog
Marcus Falk, IKT-pedagog

Kontaktuppgifter

Telefon
Anna Sjöman, 0585-489 70
Marcus Falk, 0585-489 69

E-post
skoldatateket@edu.lekeberg.se