Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Naturskolan

Kontaktperson: Mattias Claësson

Telefon: 0585-487 00 (växel)

E-post: mattias.claesson@lekeberg.se

Postadress:

Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta

Aktiviteter höst/vinter 2016/17

Utomhusaktiviteter för barngrupper dagtid, men även under lov.

Naturen i Lekeberg är variationsrik; vi ligger naturligt nära skog, vatten och mark. Naturskola genomförs i skogen intill, på gården, i naturreservatet är möjliga platser.

Fåglar

  • Fåglar och deras vinterförberedelser: En del fåglar återvänder söderut inför vintern, andra stannar. Vi leker och lär om olika strategier som fåglarna har för att överleva vintern samt bygger enkla fågelmatare. September/Oktober. Förskolan-skolår 6

Växter

  • Skördetid på naturskolan vid paviljongen i Fjugesta – vårens sådd skall skördas: hur har det gått?
    Vad smakar gott? Tillsammans med odlingskunnig personal.  September/Oktober.
  • Höstens färger – Vi samlar växter, gör herbarium, skapar naturkonst. September.
    För förskolan till skolår 3.

Hantverk/historia

  • Eldkunskap – eldens historia, eldsäkerhet, eldteknik och nyttan med att göra upp eld. Oktober. Skolår 5-9.

Rovdjur

  • Rovdjur på skolan! Naturskolan sprider ljus över några av våra stora rovdjur och spanar runt knuten efter spår i ev snö. Januari. Skolår 3-6.