Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Naturskolan

Kontaktperson: Mattias Claësson

Telefon: 0585-487 00 (växel)

E-post: mattias.claesson@lekeberg.se

Postadress:

Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta

Naturskola - att lära in ute

Naturskolan jobbar utomhuspedagogiskt och erbjuder fritidsaktiviteter till barn och ungdomar på deras fritid, främst under skolans lov. Syftet är att väcka nyfikenhet för den tätortsnära naturen, öka viljan och lusten att vara ute samt så frön till ett naturvetenskapligt intresse.

Med naturskolan genomförs aktiviteter på en, två timmar till hel- eller halvdag. Platsen för aktiviteter kan vara någonstans i kommunens kultur- och naturmiljöer eller nära en för- eller grundskola. Vi erbjuder grupperna ett väl anpassat fält- och friluftsmaterial för att underlätta och berika utomhusaktiviteter.

Syftet med naturskolan

  • att skapa lust till utevistelse
  • att vara hälsofrämjande för barn och unga
    • att erbjuda goda miljöer för lärande med flera sinnen involverade; muskelminne, balans, smak, balans, lukt, syn och hörsel
  • att ge positiva upplevelser av natur och väcka miljöomsorg

Aktiviteter

Naturskolans aktiviteter kan äga rum året om, som upplevelserika inslag. Med utomhuspedagogik skapas ökad förståelse och lust till fördjupning.

Bokning

För bokningsförfrågan kontakta Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef via växeln 0585-487 00.

Olycksfall

Om en olycka skulle vara framme har vi en olycksfallsförsäkring.