Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

KomTek

Kontaktperson: Mattias Claësson

Telefon: 0585-487 00 (växel)

E-post: mattias.claesson@lekeberg.se

Postadress:

Lekebergs kommun
716 81 Fjugesta

Elev som tittar på när läraren visar teknik.

KomTek

KomTek är en kommunal entreprenörs- och teknikskola som erbjuder kurser i teknik och entreprenörsskap för barn boende i Lekebergs kommun.

Kärnan är kvällskurser men även aktiviteter arrangeras på skollov. Grundtanken bakom KomTeks arbetssätt är att fler ska få möjlighet att upptäcka och utforska teknikens värld och med växande kunskaper och erfarenheter utveckla sin kreativitet och företagsamhet.

KomTek är en förening som finns på 25 platser i Sverige. KomTek strävar efter att ha lika många deltagare av båda könen. Lekebergs kommun är medlem i föreningen KomTek.

Kvällskurser våren 2017

Kvällskurser erbjuds med start i början av mars. Vi tar in max 10 deltagare/kurs och har två handledare på plats. Kurserna som pågår 10 ggr kostar 500 kr/deltagare. Kurser som är fem tillfällen kostar 250 kr/deltagare.

Frånvaro

Ring 0585-48942 vid frånvaro - meddela namnet på vårdnadshavare och barn.

Olycksfall

Om en olycka är framme har vi olycksfallsförsäkring som täcker.