Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Gymnasiet

​Rektor

Tomas Andersson
0585-489 78
tomas.andersson1@lekeberg.se

Studie- och yrkesvägledare

Karin Nordin Erlandsgård
0585-488 24
karin.nordin.erlandsgard@lekeberg.se

Samordnare

Linda Makris
0585-489 80
linda.makris@lekeberg.se

Besöksadress

Introduktionsprogrammet hittar du på andra våningen i Lekebergskyrkans lokaler.
Kyrkvägen 6
716 30 Fjugesta

Skylt  med texten Lekebergs gymnasieskola.

Introduktionsprogrammet

Inom introduktionsprogrammet i Lekeberg erbjuds programinriktningarna preparand, individuellt alternativ, yrkesintroduktion och språkintroduktion. Syftet med utbildningen är att eleven ska uppnå behörighet för att komma in på ett nationellt program. Undervisning, praktik och andra aktiviteter anpassas på ett sätt som hjälper eleven vidare till studier eller arbete.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om introduktionsprogrammet.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller annan utbildning. På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Preparandutbildning

Preparandutbildningen riktar sig mot elever som behöver fler godkända betyg för att söka vidare till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program (nationellt program). Utbildningen är anpassad för en elev som är studiemotiverad och snabbt vill bli behörig. Utbildningen utformas för varje enskild elev och ska pågå i högst ett år.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven ska både ska kunna läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå yrkesintroduktion.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation. Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen. Elever som är behöriga till ett nationellt program kan i vissa fall gå individuellt alternativ.

Behörighet och antagning

Endast den som inte är behörig till nationellt program är behörig till Introduktionsprogrammet.
Kontakta i första hand Studie- och yrkesvägledaren eller samordnaren för ansökan till programmet. Antagning sker kontinuerligt.

Karin Nordin Erlandsgård
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0585 - 488 24
E-post: knnant@lekeberg.se

Linda Makris
Samordnare
Telefon: 0585-489 80, 072-228 41 96
E-post: linda.makris@lekeberg.se

Lunch

På introduktionsprogrammet serveras samma lunch som till grundskolan. Du hittar matsedeln här.