Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Frågor och svar om skolskjuts

Höstterminen 2017 kommer Lekebergs kommun att göra vissa förändringar av skolskjutsen i samarbete med Länstrafiken som kommer att sköta skolskjutsplaneringen åt Lekebergs kommun.
Här har vi försökt samla vanliga frågor som kommunen får in som handlar om höstens skolskjuts.

Vi har inte fått något besked om hur eleven ska ta sig till skolan i höst. Vad gör vi?

Svar: Lekebergs kommun har noterat att flera inte har fått information om tider och linjer och håller på att undersöka det.

Har du inte fått någon information så kan det bero på någon av följande orsaker:

1. Eleven har tidigare haft skolskjuts på grund av exempelvis trafikfarlig väg och då måste vårdnadshavare ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Detta kan göras via kommunens hemsida: www.lekeberg.se/skolskjuts

2. Eleven ska börja i en årskurs med andra avståndsregler så att eleven inte längre är berättigad till skolskjuts.

Åk 0-3 minsta avstånd 2 km
Åk 4-6 minsta avstånd 3 km
Åk 7-9 minsta avstånd 4 km

Observera att avståndet mäts från tomtgräns till tomtgräns.
Bor du vid en trafikfarlig väg så kan du som vårdnadshavare skicka in en ansökan om skolskjuts på grund av trafikfarlig väg. Detta görs via kommunens hemsida: www.lekeberg.se/skolskjuts.

3. Det har blivit något fel i planeringen/utskicken. Här hänvisar kommunen till Länstrafikens kundtjänst som har öppet 7 dagar i veckan.

Telefonnummer: 0771-55 30 00
Öppettider: Måndag-fredag 7-20, lördag-söndag 8-20

E-post: lt.orebro@lanstrafiken.se
E-post besvaras måndag-fredag 8-16.

Vem har bestämt reglerna för skolskjutsen?

Svar: Skolskjutsreglementet är antaget av kultur- och bildningsnämnden. Det är alltså politikerna i nämnden som har bestämt vilka regler som ska gälla.

Mitt barn har tidigare hämtats upp av skolbussen vid huset där vi bor, menar ni att hon måste gå till busshållsplatsen?

Svar: Ja, enligt de skolskjutsregler som kommunen har så finns det angivet hur långt varje elev kan ha till busshållsplatsen. Avståndet varierar beroende på vilken årskurs barnet går i och det är vårdnadshavarens ansvar att följa barnet till och från busshållsplatsen.

Vägen som mitt barn måste gå till busshållplatsen är ju farlig att gå på! Vad gör jag?

Se även svaret på föregående fråga.

Om du anser att vägen är trafikfarlig så finns möjlighet att ansöka om skolskjuts på grund av trafikfarlig väg. Kontakta kommunens skolskjutshandläggare för mer information. Telefon: 0585-487 00. 
Blankett för ansökan om skolskjuts på grund av trafikfarlig väg.PDF

Det kan också vara så att planeringen har blivit felaktig, och att skolskjutsplaneringen inte stämmer. Kontakta Länstrafikens kundservice för att säkerställa att planeringen blivit rätt.

Varför ska Länstrafiken börja planera vår skolskjuts?

Svar: Att planera skolskjutsen är ett omfattande arbete och det har tidigare ingått i skolskjutshandläggarens arbetsuppgifter. Länstrafiken har helt andra möjligheter och anpassade program för trafikplanering, och de är också många fler. Är en person sjuk, eller har semester, så finns det fler som kan göra samma sak. Den möjligheten har inte vi som liten kommun. Därför kommer nu Länstrafiken att ta över planeringen även för vår kommun. Det är dock våra regler som de planerar utifrån, så planeringen bygger på samma regler som tidigare.

Vi bor vid en farlig väg, har vi rätt till skolskjuts även om vi inte bor tillräckligt långt från skolan?

Svar: Det kan vara så att ni kan få skolskjuts även om ni bor nära skolan. Det ni ska göra är att skicka in en ansökan om skolskjuts på grund av trafikfarlig väg.

Kommer alla barn att åka med länsbussen till/från skolan?

Svar: Nej, det kommer fortfarande finnas traditionella skolbussar kvar. I juni-juli kommer Länstrafiken skicka hem information till alla barn som har rätt att till skolskjuts och där kommer det framgå hur ditt barn kommer åka till skolan. Innan det kan vi inte svara på vilka barn som kommer åka med linjetrafik.

Jag har fått hem turlista men har svårt att förstå den. Hur gör jag?

Svar: Tillsammans med turlistan finns en förklaring på hur man läser den. Om du fortfarande tycker det är svårt så kontakta Länstrafikens kundservice på telefonummer 0771-55 30 00

Är det fler kommuner än Lekebergs kommun som låter elever åka skolskjuts med kollektivtrafik?

Svar: Ja, det är många fler kommuner som planerar skolskjutsen tillsammans med kollektivtrafiken. Våra närmaste är bland annat Lindesbergs kommun, Hallsbergs kommun och Kumla kommun.