Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Förskolan Lär-Kan

Lär-Kan Grön
Telefon: 0585-488 86
Mobil: 072-504 23 28

Lär-Kan Gul
Telefon: 0585-488 66, 0585-488 84

Förskolechef

Ann-Christine Soting
Telefon: 0585-489 09
E-post: ann-christine.soting@lekeberg.se

 

Adress:
Hidinge


Lär-Kan

I augusti 2017 öppnades en ny förskola i Hidinge/Lanna. Förskolan, som fått namnet Lär-Kan, ligger alldeles i närheten av Hidinge skola.

Förskolan består av fyra avdelningar, eller hemvister som vi hellre vill kalla det. Förskolan byggs med ledorden ”spännande, tillgänglig, kreativ, flexibel och utforskande”. Miljön är utformad så att samarbete och relationsbyggande främjas och underlättas.

Namnet Lär-Kan är en lek med ord som synliggör vår pedagogiska ide och samtidigt visar på vad som är förskolans uppdrag. Att vi litar till barnens egna förmågor och tar fasta på dem, att vi tror att ”den som lär sig kan” och att nästan allt är möjligt. Vi vill vara en förskola som ger barnen glädje och frihet, och vingar som lyfter och bär in i framtiden.