Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Skolsköterska

Telefon: 0585-487 00 (växel)

Postadress:

Lekebergs kommun
Barn- och elevhälsan
Kultur- och bildningsförvaltningen
716 81 Fjugesta

Sköterska och läkare

Skolhälsovården ska främst vara hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till elever.

Skolsköterskor i kommunen är Wiveka Andersson och Johan Sjöman.

Kontaktinformation

Skolläkare
För att få kontakt med skolläkare vänder du dig till skolsköterskan på din skola.

Wiveka Andersson
Område: Tulpanens skola och Lekebergsskolan 4-6 samt Lekebergsskolan 7-9
Telefon: 0585-488 97
E-post: wiveka.andersson@lekeberg.se

Johan Sjöman
Område: Hidinge skola och Mullhyttans skola samt Lekebergsskolan 7-9
Telefon: 0585-488 28
E-post: johan.sjoman@lekeberg.se

På Lekebergsskolan 7-9 följer respektive skolsköterska de elever som tidigare gått på respektive skolor från åk 0-6. På så sätt har eleverna samma skolsköterska även när de börjar högstadiet.