Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Från Sockenbibliotek
till Lekebergs bibliotek
160 år

Biblioteket firar med öppet hus

marmorerat bokomslag

Lördag 20 maj
kl. 10.00 - 14.00

Välkommen!

Mer information om muntrationer kommer

Bibliotekshistoria

1857 bestämdes i Knista sockenstämma att man skulle
köpa in böcker för att bilda ett sockenbibliotek så att
befolkningen skulle få tillgång till god och nyttig litteratur.

Pengarna till bokinköp togs från rovdjurskassan, som inte längre
behövdes då skogarna runt omkring nu var fria från varg och björn.

Nu är det 160 år sedan dess och en del av sockenbiblioteket blev så
småningom ett skolbibliotek och man fick ett folkbibliotek som i den nya
Lekebergs kommun blev kommunens huvudbibliotek där vi finns nu. 

Lekebergs bibliotek

I sina lokaler i kommunhuset har biblioteket
funnits i 20 år i år vilket vi också firar!

Senast publicerad: 2017-04-25