Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vi bygger om

bild på byggplats

1 mars börjar ombyggnaden av biblioteket.

Det kommer att bli störningar och begränsad biblioteksverksamhet
på grund av ombyggnation från och med den 1 mars.

Bygget kommer att hålla på över sommaren och bli klart under hösten.

I första etappen kommer den inre delen av biblioteket att spärras av med en uppbyggd vägg.
Bakom den väggen bygger man klart den ena halvan av biblioteket och utställningshallen.

I slutet av sommaren flyttar man ut den återstående delen av biblioteket
och börjar ombyggnation av den delen.

I dagsläget vet vi inte säkert om vi behöver stänga under en tid.
Vi strävar efter att hålla biblioteket öppet så mycket som det går,
men kommer att ha ett begränsat utbud.

Vi prioriterar medier för barn- och ungdom, tidningsläsning samt skönlitteratur för vuxna.
Några fackavdelningar prioriteras också.

  • Vi kommer inte att kunna kompensera för mediebristen genom att låna från andra bibliotek.
  • Under ombyggnadstiden kommer det att bli stökigt och buller.

 

Senast publicerad: 2018-02-27