Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vi bygger om biblioteket

bild på byggplats

Biblioteket har tillfälligt ny ingång

Ingången ligger nu på Kommunhusets norra gavel,
före detta LEBO´s ingång.

Vi håller fortfarande på med ombyggnation och många böcker är nedpackade
i väntan på nya hyllor och att vi får tillbaka hela lokalen.

Nu pågår etapp 2, som innebär en renovering av den gamla lokalen.

Bygget planeras bli klart under månadsskiftet september - oktober.

När ombyggnaden är klar så kommer den vanliga entrén att användas igen.
Bokinkastet kommer fortsättningsvis att finnas på kommunhusets norra sida,
vid den nu tillfälliga entrén.

 

Senast publicerad: 2018-09-11