Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Hembygdsföreningens bildarkiv

Med bilder från förr inlagda av Västernärkes hembygdsförening.Bilden är hämtad från Bildarkivet

Huset Bredablick

Spädbarnshemmet vid Bredablick i Fjugesta var Örebro
läns landstings förlossningshem och invigdes år 1945.

Byggnaden är idag riven men man kan fortfarande se
betongtrappan framför huset.
På platsen finns idag en parkering.

Senast publicerad: 2017-03-30