Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Från sockenbibliotek till
Lekebergs bibliotek 160 år

Bild på färgglada ballonger

Vi firar med öppet hus på biblioteket
Lördag 20 maj
kl. 10.00 - 14.00

Välkommen!

Vi firar med dockteater, tipspromenad och andra skojigheter
- mer information kommer snart

Bibliotekshistoria

1857 bestämdes i Knista sockenstämma att man skulle
köpa in böcker för att bilda ett sockenbibliotek så att
befolkningen skulle få tillgång till god och nyttig litteratur.

Sockenbiblioteken var de första folkbiblioteken i Sverige och
man skrev i första folkskolestadgan (1842):

 "För underhållande av de i skolan förvärvade kunskaper och
synnerligen för befrämjandet av en sann kristelig bildning...
åligge det prästerskapet att uppmuntra till inrättandet och
begagnandet av sockenbiblioteker samt därtill tjänliga böcker föreslå."

Vargpengar

Pengarna till bokinköp i Knista socken togs från rovdjurskassan, som
inte längre behövdes då skogarna runt omkring nu var fria från varg och björn.

Nu är det 160 år sedan och en del av sockenbiblioteket blev
till slut ett skolbibliotek och man fick ett folkbibliotek som så
småningom blev ...

Lekebergs bibliotek

I sina lokaler i kommunhuset har biblioteket
funnits i 20 år i år vilket vi också firar!

 

Senast publicerad: 2017-04-26