Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Pågående och kommande upphandlingar

Utförarentreprenad - Pendlarparkering i Brotorpskorset (N Fjugesta)

Upphandlingen är genomförd. NCC har tilldelats uppdraget och anläggningsarbetet är till huvuddel utfört.

Total- alternativt utförarentreprenad - Pendlarparkering i Hagakorset (vid väg 204)

Upphandling kommer att genomföras under 2017.

Utförarentreprenad - Dagvattenrening (dikesanläggning, dammanläggning, gångstig) i NÖ Fjugesta

Upphandling, bedömt under gränsvärde för LOU, kommer att genomföras under hösten 2017.