Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Våld i nära relationer

Om du utsätts för våld i någon form, fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld och vill ha hjälp kan du vända dig till socialtjänsten. Om du önskar stöd eller är i behov av skydd behövs ett beslut om bistånd. I akuta situationer fattas beslut om bistånd utan dröjsmål under pågående utredning. Utredningens syfte är att bedöma vilket behov av insatser som finns på kort och lång sikt.


Socialtjänsten kan bevilja bistånd till akut boende på kvinnohus, annat skyddat boende och samtalsstöd.
Socialsekreterarna i Lekeberg använder FREDA bedömningsmetod för att synliggöra våldet och göra riskbedömningar för fortsatt våld.

Har du en närstående som utsätts för våld eller känner till barn som bevittnat våld?

Är du orolig och vill göra en anmälan ska du kontakta socialtjänsten. Du når oss
via kommunens växel på telefon 0585-487 00 alternativt genom direkt kontakt med
en socialsekreterare. Om en akut situation uppstår på kväll eller helg ska du
vända dig till socialjouren i Örebro. När en anmälan inkommer till
socialtjänsten tar en socialsekreterare kontakt med den person anmälan gäller
och informerar om det stöd och skydd som finns att erbjuda

Till dig som använder våld i nära relation

Om du använder våld i nära relation, eller är rädd för att du kommer att göra det, kan vända dig till vår öppenvård på Vuxenenheten för samtal kring våldet. Rådgivningen är öppen för både män och kvinnor och kostar ingenting.

Anhörigstöd

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld kan skapa frustration. Om du står nära någon som utsätts för våld, till exempel en familjemedlem, vän eller granne, är du välkommen att kontakta kommunens anhörigkonsulent så får du mer information om vilket stöd som finns för dig som är anhörig. Anhörigkonsulenten når du via Information Lekeberg 0585-487 00.


Du kan också ringa till Kvinnofridslinjen, telefonnummer 020-50 50 50, eller besöka www.kvinnofridslinjen.se där även anhöriga kan få information och stöd.