Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Ensamkommande barn

Varje år kommer att stort antal barn och ungdomar till Sverige, utan föräldrar eller annan vårdnadshavare, för att ansöka om asyl. De är dessa barn och ungdomar som vi kallar för ensamkommande barn. 

Bidrag för boendekostnader till ensamkommande barn

Under 2015 sökte mer än 35 000 barn och unga asyl i Sverige. Detta har bland annat medfört långa väntetider på slutgiltigt besked om att få stanna i Sverige och i sin tur även lett till att ungdomarna hunnit rota sig i den kommun de bott i under väntetiden.

Regeringen har därför tagit beslut om tillfälliga kommunbidrag som ska erbjuda stöd till de kommuner som vill låta ensamkomnmande ungdomar bo kvar i kommunen de rotat sig i.

Bidraget kan sökas mellan februari-juni 2018 och utgår med 2232kr/månad och sökande.

Bidrag beviljas

För att ha möjlighet att söka detta bidrag krävs följande:

  • Hen ska ha fyllt eller blivit uppskriven till 18 år efter 1/7 2017 men inte efter 1/7 2018.
  • Hen ska uppvisa kopia på hyreskontrakt, inneboendekontrakt eller annat dokument som påvisar att hen bor i Lekebergs kommun.
  • Hen ska vara asylsökande och kunna påvisa pågående studier. Ungdomar som väntar på slutgiltigt besked från Migrationsverket alternativt väntar på att återvända till sitt hemland omfattas också av bidraget.
  • Hen ska ha varit anvisad från Migrationsverket till IFO Lekebergs kommun innan hen fyllt eller blivit uppskriven till 18 år, alternativt boende och studerande under Lekebergs kommuns försorg innan 1/1 2018.

Bidrag beviljas inte

Lekebergs kommun beviljar inte bidraget till ungdomar som:

  • Bosatt sig i ett av Migrationsverkets boenden eller valt att bosätta sig som EBO på annan ort.

Ansökan

Ansökan görs månadsvis mellan februari-juni 2018 via särskild blankett ”Ansökan om bidrag för boendekostnader” som lämnas till handläggare på Arbetsmarknad-och Integrationsenheten, Lekebergs kommun (Vallgatan 43). Ingång via första parkeringen till vänster från Vallgatan, se skylt bredvid dörren ”Lekebergs kommun, Arbetsmarknad- och Integrationsenheten” eller i receptionen på kommunhuset i Fjugesta.

AnsökningsblankettPDF