Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Information Lekeberg

Telefon: 0585-487 00

Fax: 0585-487 02

E-post:
information.lekeberg
@lekeberg.se

Besöksadress:

Bangatan 7, Fjugesta

Öppettider:

mån-tors 08.00-16.30
fre 08.00-16.00

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från folkhälsokonferenser som arrangerats för Sydnärkes fem kommuner, anordnade av Sydnärke folkhälsoteam inom ramen för befintliga folkhälsoavtal.

"Lika för alla?"

Fredag 27 maj anordnade Sydnärke folkhälsoteam en konferens med temat social hållbarhet. Under dagen fick vi ta del av många intressanta föreläsningar och seminarier. Nedan hittar ni presentationerna.
Titta gärna på vår bildbok med bilder från konferensen.

Vad är social hållbarhet? Bea ScherpPDF

Vår tids stora samhällsomdaning - Social hållbarhet utifrån ett globalt perspektiv, Hans AbrahamssonPDF

Eksam - att främja ekonomisk trygghet, Tina Fingal Swens & Sofia LöwengrenPDF

Linje 14 - från drömmar till framtidsplaner, Pia RidderbyPDF 

Gör jämlikt - Gör skillnad i Karlskoga Degerfors, Ulrika Lundgren & Cecilia LjungPDF

På spaning efter samhällsentrepenören, Åsa AllardPDF

Nynäshamn - Så blev vi årets folkhälsokommun, Catherine BohlinPDF

Hälsoekonomi ur ett etisk perspektiv, Lars HagbergPDF

Är det socialt hållbart att exkludera framtidens generation i skapandet av vår framtida värld? Kim JakobssonPDF 

Jämställdhetsglasögon på hållbarheten eller hållbarhetsglasögon på jämställdhet? Anna Swift-JohannisonPDF

Bilder från dagenPDF

Workshop kring äldres psykiska hälsa

Arbetet med att främja den psykiska hälsan bland våra äldre fortsätter, Sydnärke folkhälsoteam arrangerade tillsammans med Region Örebro län en workshop den 4 februari för att identifiera utvecklingsmöjligheter och stärka samverkan kring äldres psykiska hälsa. Gästtalare var Susanne Rolfner Suvanto som är regeringens särskilda utredare ansvarig för framtagande av nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
På eftermiddagen hölls en dialog kring kvalitetsplanens innehåll mellan Susanne Rolfner Suvanto, socialnämndordföranden samt förvaltningschefer.

Susanne Rolfner Suvanto - Riv 65- årsgränsen och rädda livPDF 

Margit Gehrke Flyckt och Fredrik Svensson, Region Örebro länPDF

Marit Grönberg Eskel, SKL- Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016PDF

Dokumentation från workshopenPDF

Länkar inom området psykisk hälsa:

http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskhalsa.234.html

http://www.nsph.se/hjarnkoll/

"Hälsosamt åldrande - att främja psykisk hälsa hos äldre"

Den 20 oktober 2015 genomfördes ett seminarie om hälsosamt åldrande, att främja psykisk hälsa hos äldre. Vi fick ta del av intressanta föreläsningar under temat.
Nedan finner ni presentationer från dagen:

Psykisk hälsa hos äldre - Marit Grönberg Eskel, SKLPDF 

Våga fråga, våga se - Kerstin MarthinsenPDF

Första hjälpen till psykisk hälsa äldre - Agneta BergqvistPDF

Dokumentation från seminarietPDF

Sammanställning av handlingsplanerPDF

Tabellbilaga - Psykisk hälsa Örebro länPDF

"På ålderns vår"

Folkhälsokonferens 2015-02-13 i Lekebergskyrkan. Temat var hälsosamt åldrande, och under dagen tog vi del av en mängd intressanta föreläsningar! Här nedan finner ni samtliga presentationer, med en sammanfattande dokumentation överst: 

Sammanfattande dokumentation "På ålderns vår"PDF

1. Dagens seniorerPDF

2. Hälsosamt åldrande - en introduktionPDF

3. Att främja ett hälsosamt åldrande - Neda AgahiPDF

4. Erfarenheter från förebyggarenheten i Västerås stad - Linda Bodin och Agneta NyströmPDF

5. Dagcentralerna friskvårdsarbete - Hallsbergs kommunPDF

6. Värdighetsgarantier och värdegrundsarbete - Kumla kommunPDF

7. Folkhälsa i folkbildningen, en kraft att räkna med - Örebro läns bildningsförbundPDF

8. Hälsans stig, en plattform för folkhälsoarbetet - Lekebergs kommunPDF

9. Seniorkraft, ett pilotprojekt för hälsosamt åldrande - Laxå kommunPDF

10. Kartläggning av utbud och miljöer för fysisk aktivitet + 65 - Örebro läns idrottsförbundPDF

11. Fallkampanj 2015 - Region Örebro länPDFBild nedan på Susanne Rolfner Suvanto, workshop kring äldres psykiska hälsa 4/2 2016