Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vill du vara med i frivilliga resursgruppen, FRG?

Grundutbildning i Kumla 11-12 november.

Lekebergs kommun, i samverkan med Civilförsvarsförbundet, har under 2017 rekryterat och organiserat en Frivillig Resursgrupp (FRG) i syfte att öka kommunens beredskap för att hantera olika typer av samhällsstörningar och krissituationer. Gruppen finns på plats och nu finns möjligheten för fler att utbilda sig och vara med i FRG. Utbildningen är två dagar i Kumla lördag 11 och söndag 12 november.

I grundutbildningen ingår bland annat:

  • vårt sårbara samhälle
  • kommunkunskap
  • FRG:s roll, struktur och arbetssätt
  • informationstjänst
  • att möta människor i kris
  • första hjälpen med hjärt/lungräddning
  • grundläggande brandkunskap.

Lekebergs kommun avser även att FRG kan delta vid skogsröjning efter till exempel en storm (nedfallna träd och så vidare) samt kommunens rörliga elverk. Annan utbildning kan förekomma efter behov.

Mer information om FRG.

Intresse?
Kontakta: Säkerhetsstrateg Harmen Rebel via kommunens växel 0585-487 00.

Senast publicerad: 2017-09-25