Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vård- och omsorgsnämndens öppna sammanträde 15/12

Välkommen att vara med på vård- och omsorgsnämndens öppna sammanträde för allmänheten.

Tid: Torsdag 15 december 2016, kl. 13-17
Plats: Sammanträdesrummet Multen, kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Kommunfullmäktige har gjort det möjligt för nämnderna att ha öppna sammanträden. På Vård- och omsorgsnämndens sammanträde i augusti 2015 beslöt nämnden att hålla öppna nämndssammanträden för allmänheten i februari och december. I februari behandlas bl a verksamhetsberättelsen och i december antas MER-planen (budget).

Du har alltså rätt att vara med på nämndens sammanträde, förutom under behandling av ärenden som är omgärdade av sekretess.

Vill du veta vilka ärenden som nämnden kommer att ta upp på sitt sammanträde så hittar du dagordningen till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 15 december här.
Du kan också läsa de handlingar som våra politiker har fått tagit del av innan sammanträdet.

Om du har några frågor kontakta nämndsekreterare Gordana Sutic.
E-post: gordana.sutic@lekeberg.se
Telefon: 0585-487 42.

Kallelsen hittar du här.


Senast publicerad: 2016-12-08