Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Vad tycker du om förslaget på nya föreningsbidragsregler?

Ta chansen och lämna dina reflektioner och synpunker på förslaget. Du har till och med mars på dig. Informationsmöte hålls 1 mars.

Skiss över stödformer till kultur-, idrotts- och fritidslivet i kommunen.

Bilden visar en skiss över de stödformer som presenteras i förslaget.

 

Föreningsbidrag är precis vad det låter som; ett bidrag och ett stöd från kommunen till verksamheten.
Syftet med föreningsbidragen är att:

  • möjliggöra drift och utveckling av föreningsverksamheter med god kvalitet och bredd inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet för alla åldrar i hela kommunen

  • särskilt stimulera barns och ungas deltagande i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter

  • bidra till god folkhälsa samt stärka kommunens attraktivitet att leva och bo i.

Läs de föreslagna föreningsbidragsreglernaPDF

Informations- och diskussionsmöte

Förslaget kommer att presenteras och diskuteras den 1 mars på ett informations- och diskussionsmöte.
Datum: 1 mars
Tid: 18-19.30
Plats: Lindens samlingssal, Fjugesta
Anmälan senast 27 februari till karin.adolfsson@lekeberg.se (ange specialkost).

Lämna dina synpunkter

Remissperioden pågår till och med mars 2017. Därefter sker handläggning av remissvar och bearbetning av regelförslaget samt beslut i kultur- och bildningsnämnden.
De nya reglerna beräknas gälla från 1 januari 2018.

Synpunkter skickas senast 31 mars till:
karin.adolfsson@lekeberg.se eller Kultur- och fritidsavdelningen, Lekbergs kommun, 716 81 Fjugesta.


 

Senast publicerad: 2017-01-27