Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Utdelning av 2016 års Kulturpris

Den 4 september kl 14:30 delar ordförande i Kultur- och bildningsnämnden,
Håkan Söderman, ut årets kulturpris till pristagaren Ann-Britt Hedman
Karlsson, Tångeråsa bygdeförening.

Utdelningen sker på utomhusscenen framför Tångeråsa bygdegård i samband med bygdeföreningens arrangemang Tångeråsadagen.

Senast publicerad: 2016-08-24