Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Uppdatering skolskjuts

Årets skolstart har olyckligt föregåtts av oro och stress inför hur det kommer att fungera med skolskjutsarna. Vi har arbetat hårt för att alla elever skulle komma till skolan idag och få en fin start på höstterminen.

Tyvärr lyckades vi inte fullt ut då ett fåtal elever inte fick den avsedda transporten trots den upphandlade trafiken och kommunens egen kompletterande transport.

Dessa elevers vårdnadshavare har vi haft ytterligare kontakt med idag.

Alla skolor har rapporterat att de haft en skolstart som varit trygg och glädjande för eleverna och att stämningen varit positiv.

Intensivt arbete pågår fortsatt med förstärkt bemanning för att ge alla våra elever en trygg och bra resa till och från skolan.

Senast publicerad: 2017-08-17