Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Tillfällig avstängning av väg 564, Fjugesta Letstig, genom Fjugesta

Under perioden 20-24 november stänger Trafikverket av delar av Fjugesta Letstig för att bygga en ny busshållsplats. Trafiken leds tillfällig om.

Den nya busshållplatsen är en del av de kollektivtrafikåtgärder som görs i Lekebergs kommun under hösten. När Fjugesta Letstig stängs av leds trafiken om via Ekhagsgatan och Vallgatan enligt nedanstående skiss. För att underlätta för kollektivtrafiken kommer trafiken på Ekhagsgatan att regleras med trafikljus.

Senast publicerad: 2017-11-20