Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Samverkansavtal mellan Lekebergs kommun och Polisen

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun har skrivit en samverkansöverenskommelse för åren 2016-2017. Syftet med överenskommelsen är att öka tryggheten, minska brottsligheten och samarbeta kring det lokala brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöften

Lokalpolisområde Örebro och Lekebergs kommun ska under perioden 2016-2017 samverka kring att medborgarlöften genomförs i kommunen. Medborgarlöftena ska ha sin grund i lokala problembilder som medborgarna upplever.

Det område som polisen och kommunen har utgått från när de har skrivit 2017 års medborgarlöfte är: Boende i kommunen önskar mer närvaro av polis genom en öppen reception samt ökad synlighet i lokalsamhället i allmänhet.

Medborgarlöftet 2017

Syftet med löftet är att parterna ska utveckla och konkretisera arbetet med trygghet i området med inriktning på:

  • Inbrott i bostad
  • Tillgänglighet
  • Uppkommen problembild

Aktiviteter ska påbörjas senast januari 2017 och pågå till och med december 2017. Uppföljning mellan Polisen och Lekebergs kommun ska ske kvartalsvis, dvs. var tredje månad.

Senast publicerad: 2016-12-21