Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Pengar till skapande skola

Lekebergs kommun beviljades hela det sökta beloppet på 154 000 kronor för Skapande skola läsåret 17/18.

Det Lekebergs kommun sökt bidrag för är professionell dans. Alla elever i förskoleklass och årskurs 1-9 inklusive särskola och förberedelseklass berörs. Det nya nätverket för kultur i förskola/skola arbetar nu vidare med planeringen. Nätverket består av representanter från förskola, skola och kultur- och fritidsavdelningen.

Kulturutvecklare Karin Adolfsson, som är ledare för nätverket tillsammans med musiklärare Anders Edlund, säger: ”Det är oerhört roligt och stimulerande att vi för andra året i rad beviljas hela det sökta beloppet. Det signalerar att vi är på rätt väg när vi tänker mer professionell kultur till våra barn i kommunen. Vi kommer att köpa in dansföreställningar med professionella dansgrupper och dansare. Tanken är att eleverna ska få se dansföreställningar och kanske också delta i workshops.”

Enligt Kulturrådet ska statsbidraget Skapande skola stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Senast publicerad: 2017-05-12