Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nytt år - nya tag med skolskjutsen

9 januari 2018 startar vårterminen för kommunens skolor och sedan ansvaret för skolskjutsplaneringen återgick till kommunen har vårt huvudfokus varit att skapa en trygg och säker skolskjuts för våra elever.

Arbetet har tagit avstamp i hur skolskjutsplaneringen såg ut vårterminen 2017 och naturligtvis att rese- och väntetider för eleverna ska vara inom ramen för vårt skolskjutsreglemente. Utifrån att omplanerings- inklusive kvalitetssäkringstiden varit väldigt kort så identifieras och åtgärdas nu avvikelser löpande och vi kommer att arbeta aktivt inför och under skolstarten med justeringar i planeringen.

Brev har under dagen skickats ut till alla elever som åker skolskjuts där det framgår mer detaljerad information samt kontaktuppgifter till kommunens jourtelefon för skolskjuts.

Har du akuta frågor eller problem gällande skolskjutsen, exempelvis att en buss inte dyker upp, ska du givetvis ringa oss men övriga synpunkter tar vi helst emot via e-post då det förkortar handläggningstiden och möjliggör kortare lösningstid.

skolskjuts@lekeberg.se

Nu kan alla se hur skolskjutsrutterna går samt vilka hållplatser bussarna stannar vid på vår karta. Alla elever som åker skolskjuts har fått hem brev med information om vilken busshållsplats de ska åka från.

Se hur rutterna går här.

Senast publicerad: 2018-01-03