Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Ny parkering byggs vid Storgatan i Fjugesta

Lekebergsbostäder flyttar till nya lokaler på Storgatan senare i år. I samband med att fastigheten görs i ordning så anläggs även en allmän parkeringsplats med 26 platser.

Skiss över parkeringen vid Storgatan i Fjugesta.

Den allmänna parkeringen kommer att ligga mellan Stationshuset och de nya lokalerna, på den del som är närmast Stationshuset, berättar Mats Turesson, teknisk chef på Lekebergs kommun.

- Det som allmänheten kommer att märka av först är att vi kommer att börja ta ner träd. Bland annat den stora sälgen. Den har fått sprickbildning och lutar, så den behöver vi ta ner.

Kommer det att planteras nya träd när de gamla tas bort?
- Ja, det kommer vi att göra. Det kommer att bli nya träd både på parkeringen och på tomten.

Vilka är det som flyttar till Käppen, som fastigheten heter?
- Förutom Lekebergsbostäder så kommer även kommunala verksamheter och vävstugan att flytta in på Käppen senare i år.

Senast publicerad: 2017-09-20