Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Nya busshållplatser längs väg 204 och i Fjugesta tätort

Trafikverket, på uppdrag av Länstrafiken Region Örebro län, har påbörjat arbetet med att anlägga en rad nya busshållplatser längs väg 204, Knistavägen och i Fjugesta. Arbetet kommer att pågå under hösten/vintern 2017 fram till våren 2018.

Detta är ett led i att göra busshållplatserna mer trafiksäkra och tillgängliga för de resande. I Lekebergs kommun är det följande platser som får ny alternativt ombyggd hållplats:

  • Brotorpskorset (v 204)
  • Knista by (v 561)
  • Tinghuset i Fjugesta (Fjugesta Letstig)
  • Sannabadet/trekanten i Fjugesta.

    Upphandlad entreprenör är NCC.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om de nya busshållsplatserna kontaktar du Länstrafiken, Region Örebro län.
Telefon: 0771-55 30 00

Senast publicerad: 2017-11-13