Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
Skolelever på skolgård som står i formen av ett hjärta.

Lekebergsborna är nöjda med sin kommun

Under hösten har 600 invånare i Lekebergs kommun fått chansen att tycka till om kommunen som en plats att leva och bo på. Nu har vi fått resultatet och Lekebergsborna är nöjdast i länet med sin kommun.

Länets nöjdaste invåndare finns i Lekeberg

I Medborgarundersökningen som genomförts under hösten visar det sig att de nöjdaste kommuninvånarna i länet finns i Lekeberg. Vi har bland annat fått höga svarssiffror som visar att invånarna känner sig trygga, har högt förtroende för politiken samt har bra arbetsmöjligheter. Många rekommenderar även andra att flytta till kommunen.

Svaren från undersökningen kommer att analyseras

Svaren kommer analyseras och ligga till grund för kommunens planering inför 2017 samt ge en indikation på vilka områden kommunen behöver prioritera lite extra för att ge en god service till invånarna. Svaren från undersökningen ger oss ett mått på hur nöjda kommuninvånarena är med kommunen som helhet.

Information om Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB) och frågorna har berört cirka 30 olika områden, såsom utbildningsmöjligheter, bostäder, trygghet, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera. Det är 600 invånare som har fått enkäten som funnits både i pappersform och som webbenkät. Undersökningen har funnits tillgänglig på flera språk.

Senast publicerad: 2016-12-21