Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Länstrafiken gör nytt utskick med information om höstens skolskjuts 

Länstrafiken, som från och med höstterminen 2017 sköter om skolskjutsplaneringen för Lekebergs kommun, har gått ut med information på sin hemsida med anledning av att flera vårdnadshavare och elever inte har fått information om höstens skolskjuts.

Till Länstrafikens hemsida och informationen om höstens skolskjuts.
(Länk till lanstrafikens startsida)
 

Behöver du ansöka om skolskjuts?

Elever som uppfyller kommunens avståndsregler får skolskjuts automatiskt och behöver inte ansöka om skolskjuts. För elever som inte uppfyller avståndskraven finns möjlighet att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl.
En vanlig anledning att ansöka om skolskjuts i Lekebergs kommun är på grund av trafikfarlig väg. En sådan ansökan måste skickas in inför varje nytt läsår. 

Även elever som har växelvis boende behöver ansöka om skolskjuts om de behöver skolskjuts från den vårdnadshavare där de inte är folkbokförda.

Ansökan om skolskjuts görs av vårdnadshavare inför varje nytt läsår. Ansökan skickas till Lekebergs kommun. Har du frågor om ansökan om skolskjuts kontaktar du kommunens skolskjutshandläggare via växeln: 0585-487 00. 

Länstrafiken svarar på frågor om planerad skolskjuts

Har du frågor om linjedragning, hållplatser eller om hur du läser elevskjutslistan som eleven fått hem kontaktar du Länstrafiken.
Länstrafikens kontaktuppgifter:
Telefon: 0771-55 30 00
E-post: lt.orebro@lanstrafiken.se

 

Senast publicerad: 2017-11-22