Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Låga vattennivåer i Örebro

Boende i Hidinge, Lanna och Skärmartorp som får sitt vatten från Örebro kan hjälpa till att spara på dricksvattnet.

Idag gick Örebro kommun ut med information om att en torr sommar och höst har orsakat ovanligt låga vattennivåer. Situationen är allvarlig och de ber alla att vara sparsamma med dricksvattnet.

Delar av Lekebergs kommun får sitt dricksvatten från Örebro. Det gäller områdena Lanna, Hidinge och Skärmartorp.

Senast publicerad: 2016-12-01