Lekebergs kommun
Lekebergs kommun
En blå buss som åker på en grusväg.

Kultur- och bildningsnämnden vill att kommunen tar över skolskjutsplaneringen

Kultur- och bildningsnämnden har idag, måndag, haft ett extrainsatt nämndsammanträde där nämnden diskuterat vilken hållning kommunen ska ha i de fortsatta förhandlingarna med Region Örebro län.

Region Örebro län kom i förra veckan med ett förslag till Lekebergs kommun om en avveckling av avtalet om planering och administration av skolskjuts i Lekebergs kommun. Kultur- och bildningsnämnden har idag gått igenom förslagets olika delar.

Det är mycket som inte har fungerat, och de krav på säkerhet och trygghet som vi från politiken har haft har visat sig inte fungera i linjetrafik. Därför antog nämnden nya skolskjutsregler, och vi har nu även gått vidare med att avsluta avtalet om planering av skolskjutsen med Region Örebro län, vilket känns bra, berättar Håkan Söderman, ordförande för kultur- och bildningsnämnden.

I nämndens beslut framgår också att en utfasning av avtalet ska göras efter att en omplanering av skolskjutsarna har gjorts. Maria Bäcklin, förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen, förklarar varför:

Behovet av en hel omplanering är mycket angelägen utifrån de brister som framkommit, bland annat när det gäller långa restider, flera bussbyten och långa väntetider. Ett nära samarbete krävs för att få till en bra omplanering.

Kultur- och bildningsnämndens beslut

Kultur- och bildningsnämnden beslutade att i omförhandlingen med Länstrafiken, Region Örebro län hävda

  • att en utfasning av avtalet om planering samt administration av skolskjutsar sker efter genomförd omplanering.
  • att Länstrafiken, Region Örebro län kvarstår i avtalet med Lindbergs Buss AB.

Kultur- och bildningsnämnden beslutade att

  • vid tydliggörande av ev. behov av ökat antal fordon vid omplanering i relation till skolskjutreglerna göra en direktupphandling och parallellt påbörja en ny upphandling.

Läs protokollet från mötet.PDF

 

Senast publicerad: 2017-09-26