Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kriskommunikationsövning

Idag deltar Lekebergs kommun i en stor kriskommunikationsövning som Länsstyrelsen arrangerar. Krisledningsstaben såväl som kriskommunikationsgruppen deltar i övningen under dagen.

Övningen arrangeras som ett led i öka länets samlade krishanteringsförmåga och syftar till att ge kommunen bättre förutsättningar för att hantera en verklig kris i framtiden. 

Senast publicerad: 2016-10-05