Lekebergs kommun
Lekebergs kommun

Kommunens hållbarhetsmål

I en temabilaga till Svenska Dagbladet uppmärksammades Lekebergs kommun för sitt arbete för nå sina hållbarhetsmål.

Kommunen utgår från tre hållbarhetsaspekter: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Artikeln i sin helhet.PDF

Senast publicerad: 2016-09-12